شرکت های همکار
ایرانیان گواه کوثر

شرکت ایرانیان گواه کوثر با تکیه بر توان تخصصی کارشناسان خود و همکاری شرکای معتبر بین المللی نسبت به ارائه خدمات ارزیابی، ثبت و صدور کواهینامه های بین المللی اقدام می نماید. همکاران بین الملی ایرانیان گواه کوثر:


IGC - Institute of Global Certification (کره جنوبی)

شرکت ایرانیان گواه کوثر نماینده انحصاری شرکت IGC در ایران می باشد. این شرکت تحت مرجع اعتبار بخشی IAS فعالیت می نماید. همچنین طی ارزیابی های صورت گرفته شرکت IGC با همکاری شرکت ایرانیان گواه کوثر در فهرست شرکت های معتبر و مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی (IMED) قرار گرفته است.

ACERTA (اسپانیا)

شرکت ایرانیان گواه کوثر نماینده رسمی شرکت ACERTA اسپانیا، مفتخر به ارائه خدمات ارزیابی، ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی بویژه در حوزه صنایع غذایی می¬باشد.

Q-check (یونان)

شرکت ایرانیان گواه کوثر نماینده رسمی شرکت Q-check در ایران می باشد. این شرکت تحت مرجع اعتبار بخشی ESYD فعالیت می نماید. شرکت ایرانیان گواه کوثر با همکاری شرکت Q-check نسبت به ارائه خدمات ارزیابی، ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی اقدام می نماید.

OTC (بلغارستان)

شرکت ایرانیان گواه کوثر نماینده رسمی شرکت OTC در ایران می باشد. شرکت OTC در سال 2003 تأسیس گردیده و در حوزه ارزیابی انطباق محصولات بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا و صدور گواهینامه طبق استاندارد بین المللی فعالیت می نماید.

ICR (لهستان)

شرکت ایرانیان گواه کوثر نماینده رسمی شرکت ICR در ایران می باشد. شرکت ICR در حوزه ارزیابی انطباق محصولات تجهیزات پزشکی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا و صدور گواهینامه طبق استاندارد بین المللی فعالیت می نماید.