تاریخچه
ایرانیان گواه کوثر

شرکت ایرانیان گواه کوثر در سال 1394 تأسيس و طي شماره 48008 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت و فعاليت خود را در زمينه ارائه خدمات ارزیابی سیستم های مدیریت و بازرسی های محصول بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی آغاز نموده است.

اهداف و ارزش های اساسی

شرکت ایرانیان گواه کوثر خود را نسبت به بهبود مستمر و مداوم نظام مدیریت شما برای توسعه محصول و بهره وری متعهد می داند تا با بهبود ظرفیت و کیفیت تولید در توسعه صنعتی از شما حمایت کند. از این رو، در این راستا خدمات رسانی هرچه بهتر ارزش هایی اساسی برای سازمان مان تعریف کرده ایم:


  • انجام ممیزی های حرفه ای و منصفانه
  • پایبندی به توسعه صلاحیت حرفه ای
  • پرهیز از تعارض و تضاد منافع
  • حفظ امنیت اطلاعات محرمانه مشتریان
  • جلوگیری از ایجاد فساد مالی
  • یکپارچه سازی اطلاعات و فرایند ها
  • تعهد نسبت به رضایت مشتریان